Jean de Bethune

Kasteeldreef 10, 8510 Marke

 

Persoonlijk

Geboren op 18 augustus 1959 te Kortrijk

Zoon van Emmanuel de Bethune en Greta Van Cauwelaert

Gehuwd met Annemie Drieskens

Vader van Anaïs en Louise

 

 

Professioneel/politiek

Licentiaat in de rechten KU-Leuven

Voorzitter van de Christen Democratische Studenten-KU-Leuven (1982-1984)

Voorzitter CVP-jongeren Kortrijk (1984-1989)

Reserve officier

Advocaat aan de balie te Brussel

Adviseur van de Vlaamse minister van leefmilieu en KMO en adjunct-kabinetschef van de federale ministers bevoegd voor het KMO-beleid en de sociale zekerheid van de zelfstandigen (1987-1999)

Provincieraadslid sinds 1987

Gemeenteraadslid Kortrijk sinds 2000

Schepen van Kortrijk (2000-2012), bevoegd voor economie, toerisme, facility’s, patrimonium, ICT, onderwijs, …

Voorzitter van de provincieraad (2001-2012)

Provinciaal gedeputeerde  sinds 2012, o.a. bevoegd voor economie, externe relaties, Europese programma’s, ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs

Voorzitter van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM-West-Vlaanderen)

 

Engagementen

Voorzitter theater Antigone

31 jaar voorzitter van volleyclub Marke

Bestuurslid van diverse culturele verenigingen

Bestuurder van diverse sociale huisvestingsmaatschappijen en intercommunale verenigingen