Leg Europa niet aan de ketting!

Ik ben absoluut voor méér Europa. Ik verzet me dan ook resoluut tegen het creëren van nieuwe grenzen, nieuwe barrières binnen dit Europa. Onze jongeren, onze ondernemingen, wij allen, leven in een mondiale wereld. Een wereld waar uitwisseling van kennis, van culturen, van expertise,… ons rijker maakt. Europa is de uitgelezen microbiotoop van dergelijke wereld. De wereld in zakformaat. Laten we die wereld a.u.b. niet verengen met kortzichtige, protectionistische reflexen onder elkaar. En al helemaal niet tegen elkaar.