Europa, een constante in mijn carrière

  • De boeiende debatten met Wilfried Martens, Dries Van Agt, en Raymond Barre, als voorzitter van de Leuvense christendemocratische studenten.
  • De organisatie van de Europese verkiezingen begin jaren ’80, in ondersteuning van de tandem Leo Tindemans – Eric Van Rompuy.
  • Het Belgisch voorzitterschap in ’93 met het team van Jean-Luc Dehaene.
  • De invoering van de euro vanuit de federale kabinetten, samen met Jan Smets, de latere gouverneur van de Nationale Bank van België.
  • De uitbouw van grensoverschrijdende en internationale partnerschappen vanuit West-Vlaanderen.
  • De realisatie van tientallen projecten in Europees verband als voorzitter van de provincieraad en gedeputeerde in West-Vlaanderen (zie ook “Thema’s”).