Jean de Bethune over het Preshoekbos

Met CD&V 4.0 kiezen we voor extra zuurstof voor iedereen. De bebossing van het Preshoekbos, de Ghellincksite en de N50C wordt afgewerkt. Maar dit is niet genoeg, er komt een ambitieus landschapsplan over de gemeente- en landsgrenzen heen. Vandaag investeert de Provincie in meer dan 2.000 ha recreatie- en natuurdomeinen, ook in kleinere sites als de Preshoek in Marke. Met de Provincie wil ik, in overleg en in samenwerking met de landbouwers, hieraan verderwerken, zoals aan een groen-blauwe aaneenschakeling tussen Leie en Schelde langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, zoals een verbinding tussen de provinciale domeinen de Gavers en Bergelen.