Jean de Bethune over het Kasteel t’Hooge

Onze stad herbergt 130 culturen. Dat zijn evenveel netwerken, wereldwijd gespreid, evenveel levenswijsheden, evenveel culinaire en andere rijkdommen. CD&V 4.0 ziet dit effectief als rijkdom voor onze stad. We staan daarom volop achter de provinciale plannen om van ’t Kasteel ’t Hooghe (op Hoog-Kortrijk, what’s in a name) een uniek ontmoetingscentrum te maken waar al die culturen elkaar treffen. Gesteund én gevoed door de onderwijsinstellingen, die tal van buitenlandse docenten, doctorandi, … hebben en waar bijvoorbeeld onze ondernemers unieke lokale contacten mee kunnen ontwikkelen en wier kennis we hier kunnen verankeren. De keuze voor het Kasteel ’t Hooghe is niet toevallig: gelegen tussen de kennisas Zuid (met KULAK en VIVES), Kortrijk Xpo, als poort op de wereld, en het Benelux- en Kennedy-park, met internationale ondernemingen. Die kennisas, die Kortrijk Xpo, die multiculturele win, …, daar wil ik ook morgen, net zoals in het verleden, voor blijven vechten.