Jean de Bethune over het Erfgoeddepot Trezoor

Kortrijk een sterke toekomst geven vereist dat we ons verleden koesteren. Met CD&V 4.0 vinden we het hoog tijd voor een coherent erfgoedbeleid. Musea, roerend, onroerend en immaterieel erfgoed verdienen meer aandacht en afstemming op de andere beleidsniveaus. Met de Provincie investeerden we twee miljoen euro in Trezoor, het nieuwe regionale erfgoeddepot in Vier Linden in Heule (Kortrijk). Daarvoor wil ik mij blijven inzetten.