Jean de Bethune over de Lange Munte

Iedereen aan het sporten. Zover willen we met CD&V 4.0 niet gaan, maar iedereen die het wil, willen we wel de best mogelijke faciliteiten aanbieden. Goede faciliteiten, toegankelijk voor allen. Fysieke of financiële drempels mogen er voor CD&V 4.0 niet zijn. En als we het niet alleen kunnen, dan moeten we de krachten bundelen, met de ganse regio, via de Provincie. Het sportcomplex De Lange Munte is een mooi voorbeeld van wat die krachtenbundeling kan opleveren, voor iedereen.