Jean de Bethune over de Kulak

Voor een sterk hoger onderwijs in eigen stad, sluit CD&V 4.0 perfect aan bij de inspanningen die de Provincie de voorbije jaren op dat vlak heeft ondernomen in en voor Kortrijk. De KULAK geeft van oudsher Hoog-Kortrijk ook op onderwijsvlak op hoog niveau getild. De aanwezigheid van toponderwijs en toponderzoek in eigen streek zorgt voor verankering van kennis voor onze ondernemingen, maar ook voor een grotere toegankelijkheid van hoger onderwijs voor elke Kortrijkzaan. En uiteraard draagt dit ook z’n steentje bij in de dynamische en jonge uitstraling van onze stad!