Jean de Bethune over het fietspad kanaal Bossuyt-Kortrijk

Met CD&V 4.0 willen we een vlot en veilig mobiliteitsplan, ‘et voorrang voor de kwetsbare weggebruiker. Daarom willen we een veilig, comfortabel en goed onderhouden fietsnetwerk. Afgescheiden fietspaden zijn de norm, de missing links tussen deelgemeenten onderling en met het centrum worden weggewerkt , de mogelijkheid van een fietsbrug over de Leie ter hoogte van de E403 wordt bekeken,… De voorbije jaren legde de Provincie meer dan 2.000 km fietspaden en zogenaamde fietsostrades aan, zoals langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Daarom wil ik mij inzetten dat de Provincie haar FIETSFONDS verdubbelt, zodat iedereen duurzaam, vlot en veilig naar school of werk kan. #krachtenbundelen #KortrijkenWestvlaanderen #jijbentmeeaanzet #duurzamemobiliteit.