Jean de Bethune in Oostrozebeke

Het waterlopenbeheer is een grondgebonden bevoegdheid, die een belangrijke opdracht is voor de provincie.

Op 1/7/2014 hebben we het beheer van bijna alle waterlopen 3de categorie van de gemeenten overgenomen, zo beheert de provincie op vandaag 3653 km waterlopen. Dit heeft als grote voordeel dat we veel waterlopen nu kunnen beheren van bron tot monding. Dit betekent een uniform beheer, veel minder versnippering en efficiënter inzet van middelen, bundeling van expertise…. Dit verhoogt zeer zeker het rendement van de ingezette middelen.

Voor een goed beheer van de waterlopen is een uitstekende terreinkennis en een goed contact met de gemeenten en steden van cruciaal belang. De provincie is als intermediair bestuur dan ook uitermate geschikt om deze rol op te nemen. Momenteel bufferen we in onze provincie ruim 1,5 mio m³ water. Deze legislatuur allen investeerden we hierin ongeveer 10 mio euro.