Jean de Bethune in Kuurne

Het waterbufferbekken in Kuurne, hier aan de Noordlaan, is een van de vele bufferbekkens die de Provincie recent heeft aangelegd. Water is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de provincie. Als waterrijke provincie kregen we al meermaals met de gevolgen van dit natuurfenomeen te maken: overstromingen bij hevige regenval en irrigatieproblemen in geval van langdurige droogte. In de huidige legislatuur investeerden we maar liefst 1,71 miljoen euro in de aanleg van bufferbekkens en waterbeheersingswerken.  Dat moet in de eerste plaats voor droge voeten zorgen voor onze inwoners bij hevige regenval.  Maar de aanleg van die gecontroleerde overstromingsgebieden biedt onze landbouwers ook kansen in tijden van droogte.

Heel veel werk is al gedaan, maar het werk is zeker nog niet af en vandaar dat we de waterbeheersingswerken bovenaan de provinciale agenda laten staan!