Jean de Bethune op bezoek in Staden

Jean de Bethune was vandaag op bezoek bij CD&V Staden​.

De vernieuwde stationssite in het centrum van Staden is een schoolvoorbeeld van een dorpskernvernieuwend project zoals de provincie er veel steunt via de middelen voor plattelandsontwikkeling. Een doordachte herinrichting van de dorpscentra draagt bij tot de leefbaarheid van de dorpen. Deze zone, waar tot voor kort nog een recyclagepark was ondergebracht is omgetoverd tot een groene long in het centrum van Staden. Een groene toegangspoort langs de groene as Vrijbosroute. Een nieuwe ontmoetingsruimte met een open groen karakter.
De Provincie heeft dit project ondersteund met ruim 62.000 euro via het reglement Platteland Plus, goed voor iets meer dan 25% van de kosten van het totale project.