Start the NEXT Midwest

Als voorzitter van de POM zet ik samen, met de steden en gemeenten uit de regio Midwest (Tielt, Roeselare en Izegem) mijn schouders onder het project the NEXT Midwest (2019-2024).

Met dit project willen wij verder bouwen op de bestaande kwaliteiten en talenten in onze regio en zorgen voor de verdere sociaal-economische ontwikkeling van de streek.