Toegankelijke speelpleintjes

Bij het begin van de zomervakantie willen wij de aandacht vestigen op de kans die elk kind verdient om in eigen buurt veilig en plezant te kunnen buitenspelen, in het bijzonder voor kinderen met een beperking.

“Onze jongerenkandidate Sien Vandevelde heeft 42 speelpleinen in Kortrijk bezocht en getoetst naar speelmogelijkheden en toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en hun ouders.” zegt jongerenvoorzitster Anaïs de Bethune.

“Vervolgens heb ik alle onderzochte speelpleintjes een kleurencode gegeven op toegankelijkheid voor kinderen in een rolstoel. We zijn er ons echter van bewust dat er heel wat meer vormen van toegankelijkheid bestaan, rolstoeltoegankelijkheid is echter de fysiek meest aanwezige beperking en het makkelijkst te onderzoeken.” vult Sien Vandevelde aan.
Daarnaast zijn er voor elk speelpleintje ook enkele aanbevelingen gemaakt om het speelplezier van kinderen met een rolstoel te verhogen.