Proeftuin ‘automatische textielsortering’ in het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

Op het event rond de proeftuin ‘automatische textielsortering’ in het kader van het Europees gefinancierde TTI-project (Toegepaste Technologische Innovatie) in het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen sprak ik nog even ons geloof uit in het innovatiepotentieel van maatwerkbedrijven. Als provincie beogen wij met dit TTI-project een multiplicatoreffect om de ontwikkelde technologische innovaties achteraf zoveel mogelijk te implementeren op productie werkvloeren en om de toepassingsmogelijkheden van de technologische innovaties te verruimen en dit zowel bij andere maatwerkbedrijven als bij reguliere bedrijven.