Wat doet de provincie om het winkelen in eigen buurt te bevorderen?

Vanaf 1 augustus krijgt de Provincie bijkomende bevoegdheden op vlak van handel en ruimtelijke ordening. Dit stelt ons in de mogelijkheid om initiatieven te nemen om steden en gemeenten te stimuleren sterker in te zetten op kernversterkend beleid.

Via een nieuw project “business innovatiezone BIZWEST” zullen we middelen ter beschikking stellen aan handelaars die willen vernieuwen en innoveren en zich alzo wapenen tegen de e-commerce en de baanwinkels. Meer uitleg hierover in deze reportage.

Bron: Focus/Wtv: Provinciaal Domein