Moskee: tijd voor echte dialoog en beslissing in Kortrijk

Het verhaal van de moskee toont duidelijk aan dat de huidige meerderheid in Kortrijk niet in staat is om beslissingen te nemen in belangrijke maatschappelijke dossiers. Door zich te verschuilen achter minister Homans, die er alles aan doet om met de erkenning van moskeeën te rekken of zich ervan af te maken door het ‘religievraagstuk’ af te doen als een zuivere privéaangelegenheid, zijn ze erin geslaagd om het dossier volledig te verzuren. Geen wonder dat het Vlaams belang hier garen uit probeert te spinnen en meteen de mensen tegen elkaar opzet.

Zowel het ‘harde’ discours van Theo Francken als de ‘Pilatus-houding’ van andere partijen zijn contraproductief. Iedereen heeft inmiddels begrepen dat er maar een ding telt. Het dossier van de Kortrijkse moskee moet over de verkiezingen getild worden, liefst tot na de zomer ’19. Ondertussen wordt de moslimgemeenschap met haar 5000 leden misleid en blijft ze verweesd achter.

Door niet te beslissen, door het debat over de inplantingsplaats en de buurt niet te voeren, heeft men van de moskee een splijtzwam, een ‘symbooldossier’ gemaakt, terwijl het de normaalste zaak van de wereld is.

Voor onze partij is het duidelijk, wij kiezen voor samenwerking en permanent overleg, voor een stad waar de moslimgemeenschap wordt aangezet om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. Participatie is trouwens veel meer dan ‘inburgering via talenkennis’ en hoeft overigens geen verloochening van de eigen identiteit en voorgeschiedenis te betekenen.

In onze visie moet de moskee er in Kortrijk komen. De beslissing kan niet langer worden uitgesteld. Net als voor andere geloofsgemeenschappen die een publieke financiering beogen moet dit evenwel gepaard gaan met een duidelijk ‘engagement’, een contract met rechten en plichten. In de lijn van hetgeen onze fractieleider Hannelore Vanhoenacker eerder deze week in de media stelde, moet deze moskee, net zoals alle andere gefinancierde kerken en vrijzinnige centra, een ‘open huis’ worden. Een plek waar ontmoeting, dialoog, cultuur, sociale dienstverlening en gebed probleemloos en met respect voor elkaar kunnen samengaan, in alle transparantie, ook financieel.

Indien de moslimgemeenschap deze visie onderschrijft en alles wijst erop dat er vandaag een jongerengroep klaar staat om hieraan mee te werken, krijgen ze onze volle steun.