Kenniscentra als brandstof voor de provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen investeert volop in de kennis in eigen regio, want op het vlak van hoger onderwijs heeft de provincie een  historische handicap. Dit proberen wij met projecten zoals de Technische Universitaire Alliantie of TUA-West weg te werken. TUA-West is een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, die een verbinding is tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en zo probeert de kennis aan de praktijk te toetsen.

“Voor het initiatief TUA-west heeft de provincie 15 à 20 miljoen euro vrijgemaakt. Wij  hopen door onze inspanningen dan ook dat de andere overheden, zoals Vlaanderen en Europa, te overtuigen van het belang van lokale kennisopbrengst” zegt gedeputeerde Jean de Bethune.

meer info via: https://www.tuawest.be/

Bron: Focus en WTV / Het Provinciaal Domein