Westvlaams Wereldhuis in Roeselare

Het Noord-Zuid centrum heeft een nieuwe naam: het Wereldhuis. Dit huis is een trefpunt voor geëngageerde mensen, jong en oud om samen te ontwikkelen naar wereldburgers onderstreept Westvlaams gedeputeerde Jean de Bethune. Want de wereld wordt steeds kleiner. Onze economie wordt globaal en de mensen verspreiden zich over de heel de wereld.

Als provincie nemen wij, al 45 jaar, de rol op om de mensen in West-Vlaanderen bewust te maken van de problemen in de wereld en dit doen we in ons wereldhuis. De provincie beheert dit huis met verschillende partners zodat wij meerdere projecten kunnen ondersteunen. Want ontwikkelingssamenwerking is een belangrijke pijler voor de provincie. Zo geven wij jaarlijkse meer dan 1% van ons budget uit aan ontwikkelingssamenwerking. Hiermee ondersteunen wij het

het Wereldhuis, maar ook studenten en onderzoekers die naar het buitenland willen gaan, om daar de mensen kennis te laten opdoen. Via deze mogelijkheden creëren we niet enkel wereldburgers, maar ook mensen die zich engageren voor het Zuiden, zodat de problemen in het Zuiden niet enkel daar bekend blijven.

Bron: Focus en WTV / Het Provinciaal Domein