West-Vlaanderen topregio op logistiek vlak met Jean de Bethune

West-Vlaanderen is op het vlak van logistiek een topregio met zijn twee havens (Oostende en Zeebrugge), twee luchthavens en een goed wegennetwerk hebben ervor gezorgd een sterk industrieel weefsel in onze provincie.

De provincie wil hier nog meer op inzetten door de West-Vlaamse knooppunten uit te bouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke keten. De rivierterminal in Wielsbeke past dan ook in deze strategie van de West-Vlaamse ontwikkelingsmaatschappij om op verschillende plaatsen in de provincie plaatsen te creëren voor multimodale transportlogistiek.

Hier worden  de goederen samengebracht en geëxporteerd. Transport via de rivierterminal leidt tot een meer duurzame manier van transporteren. Dit leidt tot minder vrachtwagens op de weg en daardoor een minder zware ecologische voetafdruk.

Daarnaast zetten wij ook in op proefprojecten waarbij ondernemingen verschillende containers kunnen delen, waardoor zij hun kosten kunnen drukken en toch duurzaam naar andere landen kunnen exporteren.

Tenslotte blijven wij met de provincie inzetten  op de scholing van jongeren die willen werken in de logistiek want onze is een centraal punt in een goed draaiende economie. ‘Zo kunnen wij bevestigen dat  onze provincie een topregio is en ook blijft’ aldus gedeputeerde Jean de Bethune.

Bron: Focus en WTV / Het Provinciaal Domein